top of page

Loupežnice z Horneku

Za dávných časů řádila v líšeňských lesích tlupa pěti obávaných loupežnic pod vedením kruté Zlomíry a její dcery Ivindy. Nikdo si před loupežnicemi nemohl být jistý svým životem ani majetkem, protože co loupežnice viděly, to ukradly a lup si odnesly do svého doupěte na Hornek. Dokonce ani čert nevěděl, jak na ně. Tak se jednou stalo, že se líšeňský chalupník Jan vydal do lesa na dřevo. Všimly si ho loupežnice Macinda s Jaridnou a okradly ho o to nejcennější, co v životě měl. Díky pomoci pohádkových bytostí Jan ale na lstivé loupežnice nakonec vyzrál!

PZL_1218
PZL_1225 - Varianta 1
PZL_1231 - Varianta 1
PZL_1260
PZL_1219 - Varianta 1
PZL_1252
PZL_1209 - Varianta 1
PZL_1254 - Varianta 1

Proč si Líšňáci pijí krev, aneb „Pravda o Draculovi“
Krvežíznivý hrabě Vlad už nemá ve své zemi koho sát. Využije proto své moci a všech nečestných prostředků, aby se dostal do místa jménem "Londra". Kdo mu v tom pomůže a kdo se mu naopak postaví, uvidíte v naší nové hře. Ono totiž není jen tak, v Líšni někoho sát, když nevíte, kdo proti vám bude stát.

O nafrněné vichřici

Uprostřed líšeňských lesů leží malý čarokrásný palouk, na němž se každý večer, při měsíčním svitu scházejí lesní obyvatelé. Pan kmotr hastrman se svojí hastrmankou, hejkal s hejkalkou, víla, hrůzostrašný ohnivák, laškující vodomil a také mocná královna všech větrů a vánků. Jednoho teplého večera se královna nepohodla se strašidly, začala tak mocně foukat, že svým mocným dechem napáchala na paloučku velké škody a při tom  shodila z nebe na zem nebeskou hvězdu. Aby své provinění odčinila přifoukne z říše lidí na palouček felčara, který dá vše do pořádku.

UIIO5973
IJPR0727
DSC_6395
DSC_6383
DSC_6375
DSC_6366
DSC_6353
DSC_6340
DSC_6323
DSC_6311
DSC_6316
CPVM8376

Jak se Líšeň stala slavnou aneb pravda o Napoleonovi

Jak šel líšeňský sedlák Haštal k vodníkům pro poklad

Na statku žije bohatý sedlák Haštal, jeho žena Klotylda a dvě tetky Fridolína a Augustýna. Slouží jim krásná panna Anička s tatínkem Jakubem a maminkou Marií. O Velikonocích si přečte sedlák v knize, že voda vydává ten den poklady. Vypraví se s celou svou rodinou k místnímu rybníku. Přikáže sloužícím, aby nesli koše na zlato a drahé kamení, protože si myslí, že on je ten pravý, komu voda vydá poklady. Před rybníkem říkají zaklínadlo nejdříve Klotylda, ale protože koktá, voda se jí neotvírá. Po ni říká zaklínadlo selka, také nic a proto nastoupí sedlák Haštal. Stále se voda neotvírá. Sedláci naženou chudé sloužící, aby odříkali zaklínadlo. Všichni tři společně recitují a z vody vystoupí vodník Šupinka a vodnice Kuňka Žbluňka. Ptají se jich, co si žádají. Anička slušně požádá o trošku vodního bohatství. Vodníci odhalí své poklady a nabízí je Aničce. Jak to sedláci uvidí, odstrčí chudáky a vrhnou se do hastrmanské domácnosti. Vodníci pronesou zaklínadlo a voda se rákosem uzavře. Anča s rodinou odchází do statku, kde rok společně a spokojeně hospodaří. Sedláci jsou uzavřeni v rybníku, kde musí vodníkům sloužit a pomáhat. Napřesrok přesně o Velikonocích se vydává Anča s rodinou opět k rybníku, použijí zaklínadlo, voda se jim otevře, vodníci se ptají, proč přišli a co žádají. Chudáci si žádají zpět sedláky. Vodníci, že tedy budiž a vydávají sedláky z rybníka. Chudáci musí vytáhnout koše zlata z rybníka, na břehu se zlato změní v kamení. Na cestu a za jejich dobré srdce dávají vodníci chuďasům zlatý peníz, sedlákům zůstává kamení. Anička dostane perlový náhrdelník. Selka Aničce chce vzít perly, zakročí vodnice, že jestli se sedláci nepolepší, utopí jej v rybníku. Tak dostali sedláci za vyučení.

O rozmazlených princeznách

V líšeňském království žije hodný král s královnou. Mají dvě rozmazlené dospělé dcery, jedna se jmenuje Chytromila studovala v Brně na dvouleté škole pro šlechtičny a nabyla pocitu, že je jediná studovaná, tudíž nejchytřejší ze všech v Líšni i na zámku. Druhá se jmenuje Vzteklomila a pořád se vzteká, brečí, soupeří se sestrou o tom, která má pravdu. Jednoho dne zavítají do líšeňského království dva mladí šlechtici, kteří by se rádi ucházeli o ruku princezen. Jsou na zámku mile přivítáni královnou i králem a celým královským dvorem, přinesou i vzácné zásnubní dary princeznám, ale ty dvě se domluví proti nim, donutí je se utkat v šermu, přesto je nařknou z toho, že nejsou hodni se ucházet o jejich ruku a odmítnou je.

Na zámku probíhá v tu chvíli hostina, na které je přítomna hodná čarodějka-šlechtična, která umí čarovat. Vytkne princeznám jejich špatné rozhodnutí, jejich zbrklé jednání, jejich neomalenost a nadutost. Princezny nazvou čarodějku drůbeží - slepicí a blekotnicí. To se dobré čarodějky dotkne, a když ji princezny jmenovaly slepici a blekotnicí, začaruje jejich hlasy i částečně jejich podobu. Od té doby jedna vydává zvuky slepice kokoko dák (kdáká), druhá ble ble ble. Začaruje je do té doby, než si své nadutosti uvědomí, začnou toho litovat a své jednání vůči ostatním změní (než se z nich stanou hodné princezny). Princezny jsou nuceny odejít ze zámku a v podzámčí musí pomáhat chudým lidem. Jak otevřou komtesy pusu, jde jim z nich jen zvířecí zvuk. Mají na svoji přeměnu jeden rok, kdy se do zámku mají vrátit jejich nápadníci a tím kouzlo by mohlo pominout. Komtesy odcházejí mezi lid, kde si uvědomí svoji chybu, jak se chovaly k rodičům, ke dvořanům a ke svým nápadníkům. Za rok se všichni sejdou na zámku. Od té doby začnou být hodné a laskavé, všem se za své chování omluví, šlechtici i rodiče jim odpustí, protože se změnily a čarodějka komtesy odčaruje kouzlo pomine. Na zámku se pak slaví velká hostina, všichni tančí a radují se.

Přehádané peklo

Děj se odehrává nejen v pekle, ale i na zámku. Zápletka pohádky není jen o princeznách, ale budou jim zdatně konkurovat i vládce pekel a pan král. Oba spolu svedou velký boj o jednu z princezen, kterou chce peklo uchvátit. Královský otec se nechce smířit s tím, že by se jedna z jeho dcer stala Luciferovou manželkou. Jako v každé pohádce, tak i v té naší, zvítězí dobro nad zlem a moudrost nad sílou a kouzly.

DSC_1236
DSC_1228
DSC_1225
DSC_1214
DSC_1190
DSC_1185
DSC_1180
DSC_1173
DSC_1153
DSC_1144
DSC_1150
DSC_1132
DSC_1119
DSC_1115
DSC_1106
DSC_1100
DSC_1101
DSC_1093
DSC_1087
DSC_1071
DSC_1084
DSC_1056
DSC_1049
DSC_1032
DSC_0978
DSC_0990
DSC_0976
DSC_0959
DSC_0955
DSC_0943
DSC_0949
DSC_0913
DSC_0929
DSC_0905
DSC_0888
DSC_0859
DSC_0873
DSC_0848
DSC_0841
DSC_0816
DSC_0814
DSC_0808
DSC_0812
DSC_0784
DSC_0800
DSC_0775
DSC_0760-2
DSC_0752
DSC_0745
DSC_0737
DSC_0743
DSC_0724
DSC_0704
DSC_0688
DSC_0683
DSC_0700
DSC_0673
DSC_0670
DSC_0656
DSC_0665-2
DSC_0665
bottom of page