Milí diváci a příznivci činoherního divadla

Z podnětu kulturních nadšenců a v rámci zachování tradic a kontinuity na naše předky, vznikl v měsíci srpnu 2016 Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek. Ochotnický spolek navazuje na základy činoherní divadelní tvorby v Líšni. Jeho posláním bude na rozdíl od našich předchůdců, kteří se věnovali českým velikánům a buditelům, nastudovat hry z líšeňského prostředí a z líšeňské historie. Další naší motivací bylo pobavit líšeňské občany, připravit jim nevšední kulturní zážitky. Zabýváme se autorskou divadelní tvorbou. Produkujeme divadelní komedie a taškařice z naší rodné Líšně. Záměrem našeho spolku je čerpat náměty ke svým divadelním hrám výhradně z Líšně, z líšeňských pověstí a příběhů a z dochovaných archiválií, kterých je u nás nepřeberně. Rádi bychom předložili divákovi historický fakt, ale pro divadelní představení zpracovaný humornou formou, ba až někdy groteskní, kde nebudou chybět fabuláty ani vymyšlené postavy. Líšeňské pověsti sesbíral pan František Elpl. Byl to líšeňský rodák, lékař a sběratel. Jeho největší dílo „Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě“ vyšla až po jeho smrti roku 1904. Dalším významným Líšňákem byl pan František Bartoš. Ve své sbírce „Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární“, která vyšla roku 1885 popisuje nesnáze líšeňských sedláků s francouzskými vojáky při napoleonských bitvách. A tímto dílem nás inspiroval k nastudování naší první divadelní hry s napoleonský tématem.

Spolupracujeme s místními neziskovými organizacemi.

Podporuje nás městská část Brno - Líšeň.

       


 

Kontakt

Líšeňský ochotnický divadelní spolek MARVÁNEK

Šimáčkova 284/111 Brno-Líšeň 628 00

mob.: +420 734 527020

email: marvanek.lisen@gmail.com

MČ Brno-Líšeň poskytla dotaci na rok 2020 ve výši 60.000,- Kč. Děkujeme!

Bankovní spojení

Equa bank 1022798601/6100

IČ: 017 97 492

Výbor spolku

Jaroslava Lánová

Jitka Musilová

Ivana Hrubá

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon